Πέμπτη,  23 Νοεμβρίου, 2017


Αναζήτηση

Σύνδεσμοι

Χάρτα Δικαιωμάτων και Ελευθεριών
Θεμελιώδεις αρχές-στόχοι

Επειδή η ελευθερία του λόγου θα πρέπει να είναι απόλυτα αποδεκτή ακόμη και όταν κανείς δεν συμφωνεί με αυτό που λέγεται. Επειδή η περιουσία του πολίτη δεν πρέπει να είναι σε συνιδιοκτησία με το κράτος. Επειδή το κράτος δεν πρέπει να είναι η τροφός μας. Επειδή οι αντιπρόσωποί μας στην εξουσία (βουλευτές-κυβέρνηση) πολλές φορές απομακρύνονται από εμάς τους πολίτες που είμαστε η μοναδική μόνιμη πηγή εξουσίας. Γιαυτό, πρεσβεύουμε τα παρακάτω δικαιώματα και ελευθερίες : 


   
ΧΑΡΤΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ


 
1. Ελευθερία κινήσεων μέσα στή χώρα, ελευθερία εξόδου καί εισόδου στή χώρα.

2. Ελευθερία θρησκείας καί θρησκευτικών εκδηλώσεων.

3. Ελευθερία λόγου καί εκδόσεων σέ προφορική, γραπτή, ηλεκτρική ή ηλεκτρονική μορφή, ενσύρματη ή ασύρματη.

4. Ελευθερία συναθροίσεων, συγκεντρώσεων, δημιουργίας συλλόγων, εταιριών ή κομμάτων γιά ειρηνικούς σκοπούς καί μέ ειρηνικά μέσα.

5. Ελευθερία απόσυρσης τής εργατικής δύναμης από οποιαδήποτε εργασία εκτός τής δημόσιας ασφάλειας.

6. Ελευθερία συμμετοχής ή μή συμμετοχής σέ συνδικάτα εργατών ή εργοδοτών.

7. Τό δικαίωμα στήν ιδιωτική ιδιοκτησία.

8. Τό δικαίωμα τής μεταβίβασης τής ιδιοκτησίας μέ συμβόλαιο ή διαθήκη.

9. Ελευθερία στήν άσκηση επιλογής ή προτεραιότητας στά προσωπικά έξοδα καί ελευθερία από καταθλιπτική, μή αναγκαία ή καταναγκαστική φορολογία.

10. Ελευθερία από όλα τά καταναγκαστικά μονοπώλια.

11. Ελευθερία στήν δημιουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων καί ελευθερία στήν επιτέλεση εμπορικών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων τής επιλογής τού ατόμου χωρίς παρενόχληση.

12. Ελευθερία στήν επιλογή χρήσης κρατικών ή ιδιωτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης τής εκπαίδευσης καί υγείας.

13. Δικαίωμα σέ απόλυτα δωρεάν παιδεία καί υγεία γιά τά άτομα κάτω τών 18 ετών, ανεξάρτητα άν οι υπηρεσίες προσφέρονται από κρατικό ή ιδιωτικό οργανισμό.

14. Δικαίωμα προστασίας τής μυστικότητας τής ατομικής ζωής καί λοιπών προσωπικών στοιχείων.

15. Δικαίωμα τού συνόλου τού λαού νά ζεί ειρηνικά αλλά καί ανεξάρτητα από όλους τούς άλλους λαούς τής γής.

16. Δικαίωμα συμμετοχής στήν δημιουργία τών νόμων τής χώρας μέσω ισότιμης ψήφου.

17.Τό δικαίωμα τής συλλογικής ασφάλειας καί άμυνας του λαού έναντι επιδρομέων.

...........................................................................

................................................

.......................

 

Ο Μανώλης Στειακάκης είναι συγγραφέας  τού βιβλίου: «Τά Υπέρ καί τά κατά τής ΕΕ καί τής Ο.Ν.Ε.», ISBN: 960-15-1318-3, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Σόλωνος 69, Αθήνα 106 79, τηλ. 210 3615440, φάξ: 210 3610425, ιστοσ.: www.ant-sakkoulas.gr

Ημ/νία καταχώρησης: 23/04/2007 


Λίστα νέων
 
e-Mail

Ψηφοφορία
Πρέπει να καταργηθεί η μονιμότητα των δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων;
Ναί, πρέπει να καταργηθεί
Όχι, δεν πρέπει να καταργηθεί
Δεν έχω γνώμη / αμφιβάλλω


design and development by web-dynamics.gr