Πέμπτη,  23 Νοεμβρίου, 2017


Αναζήτηση

Σύνδεσμοι

Οι σκοποί μας
Σκοποί

 

 

Οι σκοποί μας δεν είναι να πλουτίσουν τα μέλη του κόμματος ούτε να δοξαστούν τα στελέχη του. Οι στόχοι μας δεν είναι να αδικηθεί οποιαδήποτε ομάδα των συμπολιτών μας προς όφελος κάποιας άλλης ομάδας. Δεν επιδιώκουμε την εξουσία σαν αυτοσκοπό αλλά σαν μέσον. Δεν θέλουμε να χωρίζονται οι πολίτες της χώρας μας σε τεχνητές τάξεις ή ομάδες. Δεν θέλουμε να υπάρχουν εχθρότητες ανάμεσα στους λαούς.

 

ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΜΑΣ

  1. Η επιτάχυνση της υλικής προόδου του λαού μας στον μέγιστο δυνατό βαθμό μέσα από μόνιμες δομές και νομοθεσία και ανεξάρτητα από ηγέτες ή περιστάσεις.
  2. Η μεγιστοποίηση της ευτυχίας των πολιτών μέσα από την προώθηση της ελευθερίας επιλογής, της συντροφικότητας, του αισθήματος κοινότητας, της αλληλοβοήθειας, της ασφάλειας και της ευημερίας.
  3. Η πραγματική διάκριση των εξουσιών σε: Κυβέρνηση (Εκτελεστική Εξουσία), Βουλή (Νομοθετική Εξουσία) και Δικαιοσύνη (Δικαστική Εξουσία). Οι τρείς εξουσίες θα είναι τελείως ανεξάρτητες μεταξύ τους, θα εκλέγονται απευθείας από τον λαό και σε καμμία περίπτωση δεν θα μπορεί η μία να επηρεάζει την άλλη.
  4. Μόνιμος φορέας όλων των εξουσιών θα γίνει ο απλός και άγνωστος πολίτης που με συνεχή δημοψηφίσματα σε όλα τα επίπεδα (Δήμος, Νομός, Χώρα) θα αποφασίζει γιά  τα θέματα που τον απασχολούν.
  5. Οι αντιπρόσωποί μας στην βουλή ή στην κυβέρνηση δεν θα μπορούν να εκχωρούν τις εξουσίες μας μόνιμα εκτός της χώρας σε υπερεθνικές οντότητες όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση ή ο ΟΗΕ. Μόνον ο λαός με καθολικό δημοψήφισμα θα μπορεί να εκχωρήσει τις εξουσίες του σε υπερεθνικές οντότητες και αυτή η εκχώρηση θα είναι ανακλητή πάλι με δημοψήφισμα.
  6. Η υπακοή στους νόμους θα ενισχυθεί με κάθε μέσον και η παρανομία θα γίνει πιό "ακριβή".
  7. Ο αριθμός των δημόσιων υπαλλήλων (κεντρική κυβέρνηση, δήμοι, νομαρχίες) θα περιορισθεί δραστικά (με μη ανανέωση των αποχωρούντων). Οι περισσότερες δραστηριότητες του κράτους θα γίνονται από ιδιώτες μέσα από ανταγωνισμό και αυστηρές συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
  8. Κατάργηση της μονιμότητας όλων ανεξαιρέτως των δημοσίων υπαλλήλων. Ετήσιες κρίσεις απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων μέσα από αδιάβλητες και αξιοκρατικές διαδικασίες.
  9. Δραστικός περιορισμός και απλοποίηση της φορολογίας.
  10. Κατάργηση της χρηματοδότησης των κομμάτων (και οποιουδήποτε πολιτικού οργανισμού) με χρήματα των φορολογουμένων. Τα κόμματα, σαν ιδιωτικές και προσωρινές ενώσεις προσώπων, θα επιβιώνουν οικονομικά με δικά τους μέσα κάτω από αυστηρή νομοθεσία και διαφάνεια.
  11. Καθιέρωση άνω χρονικού ορίου  στην υπηρεσία του λαού γιά το ίδιο άτομο στην ίδια βαθμίδα αντιπροσώπευσης: Μέχρι δύο περιόδους σάν βουλευτής, υφυπουργός, υπουργός, πρωθυπουργός, δήμαρχος, νομάρχης.
  12. Ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου θά εκλέγεται κάθε δέκα χρόνια με δημοψήφισμα από τον λαό ανάμεσα στα μέλη του Αρείου Πάγου.
  13. Ο ετήσιος προϋπολογισμός της Δικαστικής Εξουσίας σαν ποσοστό του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (π.χ. 0,85% του ΑΕΠ) θα καθορίζεται με δημοψήφισμα απευθείας από τον λαό κάθε δέκα χρόνια (ταυτόχρονα με την εκλογή του προέδρου του Αρείου Πάγου).
  14. Κατάργηση κάθε νόμου ή διάταξης που περιορίζει την έκφραση απόψεων και ιδεών όσο αμφιλεγόμενες ή λανθασμένες και άν είναι (π.χ. θρησκευτικές ή αντιθρησκευτικές απόψεις, ολοκληρωτικές ή αναρχικές ή μηδενιστικές ιδέες).
  15. Πρόσθηκη στο Ελληνικό Σύνταγμα (με δημοψήφισμα) άρθρου όπου θα ορίζεται πως το Σύνταγμα του Ελληνικού Λαού είναι υπεράνω οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας (από ΕΕ ή από ΟΗΕ). Η Ελληνική Βουλή θα μπορεί να απορρίπτει οποιονδήποτε νόμο ή διάταξη της ΕΕ ή του ΟΗΕ.
  16. Παροχή από το κράτος μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης ίσης με τον μέσο μισθό δημόσιου υπαλλήλου σε όλα τα άτομα με  ειδικές ανάγκες έκ γενετής.
  17. Γιά κάθε παιδί που θα γεννιέται, οι γονείς του ή ο κηδεμόνας του θα παίρνουν μέχρι την ενηλικίωσή του (δεκαοκτώ ετών), μηνιαίο επίδομα ίσο με το τρέχον επίδομα ανεργίας.
  18. Οι συντάξεις και η ιατρική περίθαλψη θα γίνουν αυστηρά ανταποδοτικές και θα δίδονται μέσα από ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες που θα λειτουργούν κάτω από αυστηρούς κανόνες διαφάνειας, απόδοσης και ρίσκου.
  19. Οι ποινές που προβλέπονται γιά την διαφθορά των δημοσίων λειτουργών θα διπλασιασθούν.
  20. Οποιοσδήποτε αποκτά την Ελληνική υπηκοότητα θα πρέπει να επιδεικνύει στοιχειώδη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και παραδόσεων.
  21. Ενδυνάμωση της τοπικής δημοκρατίας: Άν οι κάτοικοι μιάς υποπεριοχής ενός δήμου θέλουν να αποτελέσουν ξεχωριστό δήμο θα μπορούν να το κάνουν με ένα απλό δημοψήφισμα. Με τον ίδιο τρόπο αν δύο δήμοι θέλουν να συνενωθούν θα μπορούν να το κάνουν με δημοψήφισμα σε καθέναν απ' αυτούς. Το ίδιο και γιά τους νομούς (απόσχιση ή συνένωση).
  22. Εκτός από τους τομείς  εξωτερικής πολιτικής και άμυνας όλοι οι υπόλοιποι τομείς θα μπορούν να περάσουν στην δικαιοδοσία (νομοθεσία και διακυβέρνηση) αλλά και υπευθυνότητα της νομαρχίας ή του δήμου. Τό πέρασμα θα γίνεται μόνο με δημοψήφισμα στον νομό ή στον δήμο όπου θα μπορούν να μεταβιβασθούν οι νομοθετικές και εκτελεστικές αρμοδιότητες της κεντρικής κυβέρνησης.
  23. Προκειμένου περί δημοψηφισμάτων γιά το ίδιο θέμα σε επικαλυπτόμενα γεωγραφικά σύνολα πολιτών, προτεραιότητα θα έχει πάντοτε η θέληση του υποσυνόλου. Παράδειγμα: Άν ένας νομός και ένας δήμος που ανήκει γεωγραφικά στον νομό, αποφασίσουν με δημοψήφισμα να πάρουν από την κεντρική κυβέρνηση την συλλογή των φόρων, τότε θα υπερισχύσει η θέληση των κατοίκων του δήμου που θα μπορούν να συλλέγουν τους φόρους χωρίς να περιμένουν να το κάνει αυτό η νομαρχία.
  24. Σε κάθε δήμο θα υπάρχει λίστα αναξιοπαθούντων ατόμων. Κάθε τέτοιο άτομο θα ενισχύεται κατ' ελάχιστον από τον δήμο με μηνιαίο χρηματικό ποσό ίσο με το επίδομα ανεργίας και με καθημερινή επίσκεψη από ιδιώτη κοινωνική λειτουργό. Δεν είναι αναξιοπαθούντες αυτοί που δεν θέλουν να εργασθούν, αυτοί που αρνούνται να κοπιάσουν ή αυτοί πού υποκρίνονται τούς ανάπηρους.
  25. Δημιουργία σώματος ισόβιων γερουσιαστών από όλα τα μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, τους πρώην Προέδρους Δημοκρατίας, τους πρώην Πρωθυπουργούς, προέδρους της Βουλής και όλα τα πρώην μέλη του Αρείου Πάγου. Η γερουσία θα είναι αρμόδια γιά την τελική έγκριση ή απόρριψη αποκλειστικά κάθε νόμου ή υπουργικής απόφασης που δεν θα έχει ψηφισθεί με δημοψήφισμα σε εθνικό ή σε τοπικό επίπεδο. Είναι επίσης επιφορτισμένη με την πρόταση μέτρων ή νόμων γιά την διατήρηση της ιστορικής συνέχειας του λαού (γλώσσα, παραδόσεις, ήθη-έθιμα, ιστορία, λογοτεχνία) και γιά την αντιμετώπιση πολύ μακροχρόνιων θεμάτων (σε βάθος χρόνου άνω των τριάντα ετών)  όπως οι αλλοιώσεις του φυσικού περιβάλλοντος, οι αλλοιώσεις της χλωρίδας και πανίδας όπως και οι αλλοιώσεις του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (βίαιες ή σχεδιασμένες πληθυσμιακές εισβολές). 

..............................................................

.................................

..............

 Σημείωση: Ο Μανώλης Στειακάκης είναι συγγραφέας  τού βιβλίου: «Τά Υπέρ καί τά κατά τής ΕΕ καί τής Ο.Ν.Ε.», ISBN: 960-15-1318-3, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Σόλωνος 69, Αθήνα 106 79, τηλ. 210 3615440, φάξ: 210 3610425, ιστοσ.: www.ant-sakkoulas.gr  

 

 

Ημ/νία καταχώρησης: 05/06/2007 


Λίστα νέων
 
e-Mail

Ψηφοφορία
Πρέπει να καταργηθεί η μονιμότητα των δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων;
Ναί, πρέπει να καταργηθεί
Όχι, δεν πρέπει να καταργηθεί
Δεν έχω γνώμη / αμφιβάλλω


design and development by web-dynamics.gr