Πέμπτη,  23 Νοεμβρίου, 2017


Αναζήτηση

Σύνδεσμοι

Αρμοδιότητες Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Αρμοδιότητες

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η πρώτη γενική αρχή γιά αποδοτική τοπική δημοκρατία είναι πως η κάθε κυβερνητική δραστηριότητα θα πρέπει να ασκείται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο διοικητικής δομής. Παράδειγμα: Η συλλογή σκουπιδιών είναι καλύτερο να γίνεται σε επίπεδο Δήμου παρά να γίνεται σε επίπεδο Νομαρχίας.

Η δεύτερη γενική αρχή γιά αποδοτική τοπική δημοκρατία είναι: Όχι δραστηριότητα χωρίς αντίστοιχη οικονομική δυνατότητα. Παράδειγμα: Άν οι κάτοικοι ενός Δήμου θέλουν να ελέγχουν την στοιχειώδη ή/και την μέση εκπαίδευση στην περιοχή τους τότε θα πρέπει τα αντίστοιχα ποσά από τον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό να τους μεταβιβάζονται αυτόματα από την Εθνική Κυβέρνηση με βάση τον αριθμό των εγγεγραμμένων δημοτών.

Η τρίτη γενική αρχή γιά αποδοτική τοπική δημοκρατία είναι: Μία δραστηριότητα γίνεται εξ'ολοκλήρου από ένα και μόνο ένα επίπεδο διοίκησης. Παράδειγμα: Άν οι κάτοικοι σε έναν Δήμο έχουν Δημοτική Αστυνομία γιά τον έλεγχο της παράνομης στάθμευσης, τότε η Τροχαία (Εθνική Αστυνομία) δεν θα πρέπει να έχει καμία αρμοδιότητα σε κανένα δρόμο του Δήμου γιά τον έλεγχο του παράνομου παρκαρίσματος.

 Εκτός από τις παραπάνω αρχές, προσβλέπω στα παρακάτω  για την τοπική αυτοδιοίκηση:
• Το δύο τοις εκατό (2%) των κατοίκων μιάς περιοχής (Δήμος, Περιφέρεια) μπορούν να εγείρουν υποχρεωτικό δημοψήφισμα γιά οποιοδήποτε θέμα.
• Κάθε αύξηση φορολογικών συντελεστών από την τοπική κυβέρνηση  θα αποφασίζεται μόνο με αντίστοιχο τοπικό  δημοψήφισμα.
• Ισοσκελισμένος ή πλεονασματικός τοπικός προϋπολογισμός στο διάστημα κάθε τετραετίας. Άν στο τέλος της τετραετίας ο τοπικός προϋπολογισμός είναι ελειμματικός τότε όλοι οι κυβερνήσαντες σε τοπικό επίπεδο (κατά την τετραετία) δεν μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα γιά τις επόμενες δύο περιόδους (τετραετίες).
• Κάθε ετήσιο πλεόνασμα του τοπικού προϋπολογισμού υποχρεωτικά επιστρέφεται ισομερώς με επιταγή στους εγγεγραμμένους (άνω των 18 ετών) πολίτες της περιοχής.
• Όλες οι υπηρεσίες που παρέχει μία τοπική κυβέρνηση θα παρέχονται μόνο μέσα από ανταγωνισμό από ιδιωτικές εταιρείες. Παράδειγμα: Η αποκομιδή των απορριμμάτων και η καθαριότητα στους δρόμους θα γίνεται από ιδιωτικές εταιρείες μέσα από διαγωνισμούς, με ετήσιες ή διετείς συμβάσεις, με αυστηρές ρήτρες γιά περιπτώσεις ασυνέπειας στην σύμβαση.
• Η επίβλεψη όλων των συμβάσεων με ιδιωτικές εταιρείες θα γίνεται με την υποχρεωτική γραπτή ενημέρωση (αυτόματη κοινοποίηση) όλων των εκλεγμένων τοπικών συμβούλων της αντιπολίτευσης.
• Χρονικά όρια τοπικών αρχόντων: Μέχρι δύο συνεχείς περιόδους στην ίδια εκλεγμένη θέση. Παράδειγμα: Μέχρι δύο συνεχόμενες τετραετίες μπορεί το ίδιο άτομο να είναι Δημοτικός ή Περιφερειακός Σύμβουλος.
• Μόνιμη ετήσια μέτρηση από εξειδικευμένες εταιρείες της απόδοσης-παραγωγικότητας όλων των άμεσων ή έμμεσων υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Παράδειγμα: Κόστος Περιφερειακών αδειοδοτήσεων επιχειρήσεων και καταστημάτων: Χ €/άδεια (μισθοί και λοιπά έξοδα της συγκεκριμένης υπηρεσίας της Περιφέρειας διαιρούμενα διά του αριθμού των αδειών που δόθηκαν). Επικεφαλής της επίβλεψης της εξειδικευμένης εταιρείας που θα κάνει τις ετήσιες μετρήσεις παραγωγικότητας θα είναι εκπρόσωπος της τοπικής αντιπολίτευσης. Άν υπάρξει διάσταση απόψεων γιά τις μετρήσεις παραγωγικότητας τον τελικό λόγο θα έχει η Δικαστική Εξουσία.
• Κάθε τρείς μήνες θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της τοπικής κυβέρνησης υποχρεωτικά ο ισολογισμός και τα οικονομικά αποτελέσματα της διαχείρισης του τριμήνου. Μέσα στον Ιανουάριο θα δημοσιεύονται (πάλι στην ιστοσελίδα) τα αντίστοιχα οικονομικά αποτελέσματα παρελθόντος έτους.
• Η εκλεγμένη τοπική κυβέρνηση (Δήμος, Περιφέρεια) αναφέρεται στην Εθνική Κυβέρνηση (προς τα πάνω) και στους τοπικούς πολίτες (προς τα κάτω). Η ΕΕ δεν έχει δικαίωμα να προσπαθεί να επηρρεάσει (με κονδύλια ή άλλα κίνητρα και αντικίνητρα) την τοπική δημοκρατία. Ο κόμβος επαφής της ΕΕ με την χώρα θα είναι η κεντρική κυβέρνηση και μόνον.
• Τοπικοί Σύλλογοι-Εθελοντισμός: Οι τοπικοί σύλλογοι δεν επιδοτούνται από την τοπική κυβέρνηση αλλά χρηματοδοτούνται από τις εισφορές-συνδρομές των μελών και φίλων τους. Κάθε ΜΚΟ (Μη Κυβερνητική Οργάνωση) που ενισχύεται έστω και με ένα ευρώ με χρήματα των φορολογουμένων (πολιτών της χώρας ή άλλων χωρών) μετατρέπεται αυτόματα σε ΚΟ (Κυβερνητική Οργάνωση). Κάθε εθελοντική υλική βοήθεια απαλάσσεται από την φορολογία στο τριπλάσιο του ύψους της. 
• Παρακίνηση γιά συμμετοχή σε εθελοντικές-πολιτιστικές οργανώσεις: Κατά την συλλογή υπογραφών γιά την έγερση δημοψηφισμάτων η υπογραφή του πολίτη πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό των τοπικών συλλόγων που είναι επίσημο (και ταμειακά ενήμερο) μέλος συν ένα. Παράδειγμα: Άν ένας δημότης είναι επίσημο μέλος σε τρείς συλλόγους του Δήμου του, τότε κατά την συλλογή υπογραφών γιά έγερση δημοψηφίσματος  η υπογραφή του μετρά γιά τέσσερεις υπογραφές (1+3).
• Μία κοινωνική λειτουργός, από ιδιωτική εταιρεία υπό την επίβλεψη του Δήμου, επισκέπτεται καθημερινά κάθε αναξιοπαθούντα πολίτη. Δεν είναι αναξιοπαθούντες όσοι αρνούνται να εργασθούν, να προσπαθήσουν ή να μετεκπαιδευθούν. 

...............................................................................

........................................................

.........................

 

Σημείωση: Ο Μανώλης Στειακάκης είναι συγγραφέας  τού βιβλίου: «Τά Υπέρ καί τά κατά τής ΕΕ καί τής Ο.Ν.Ε.», ISBN: 960-15-1318-3, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Σόλωνος 69, Αθήνα 106 79, τηλ. 210 3615440, φάξ: 210 3610425, ιστοσ.: www.ant-sakkoulas.gr   

Ημ/νία καταχώρησης: 04/12/2007 


Λίστα νέων
 
e-Mail

Ψηφοφορία
Πρέπει να καταργηθεί η μονιμότητα των δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων;
Ναί, πρέπει να καταργηθεί
Όχι, δεν πρέπει να καταργηθεί
Δεν έχω γνώμη / αμφιβάλλω


design and development by web-dynamics.gr