Πέμπτη,  23 Νοεμβρίου, 2017


Αναζήτηση

Σύνδεσμοι

Referenda here and now!
Politics

REFERENDA HERE AND NOW!

In our country, there are two kinds of political discussions: Those taking place in public and those taking place in private. When in public (tv, radio, parliament, local councils) the political process seems normal between competing political parties. Nevertheless, when in private (such as discussions at home or at the local club) politics seems completely detached from reality. Our representative politicians appear "people as usual" in public but are considered as "people coming from Mars" when we talk to our friends. The citizens have lost their trust to the political parties who are supposed to represent them! Elections may come and go at local or at national level but the perception remains the same among common people: TRUST HAS BEEN LOST TO THE SYSTEM OF REPRESENTATIVE DEMOCRACY!

We believe that there is only one way to reestablish trust to our democracy: Constant use of referenda initiated by the citizens. We believe that the time has come for the people to be given the lawmaking power to decide on any matter whenever a sufficient number of them signs a petition. Therefore, we demand REFERENDA HERE AND NOW! We shall not settle for anything less but for the constitutional power to initiate referenda when a petition is properly signed by 50.000 or 100.000 citizens of this country.
The political establishment may try to say that using referenda is an expensive or a time consuming operation. To such an argument, we reply that the Swiss people have been using very frequently referenda for many decades. At those past decades, say in the 1950's, the per capita income of the Swiss people was certainly lower than the per capita income of our country today. If it was not expensive or time consuming for the Swiss people to use referenda in the 1950's it is definitely equally not expensive or time consuming for the Greek citizens today! Furthermore, the referenda of today can be made much easier with the extensive use of both the postal vote and the vote through the internet! If we can transfer safely our money through the internet, we can definitely transfer safely our vote to the ballot box! Physical polling stations (buildings) are not even necessary with the introduction of universal use of postal voting.
The representative democracy needs to be enriched by the direct democracy and the decision making power needs to pass from our representatives (the members of parliament) to the common citizen. The building block of a democratic society is the individual and the political power needs to return to the individual. The rise in our living standards (they are higher today in our country than they were in Switzerland several decades ago) and the technological developments (electronic voting or postal voting) make this perfectly feasible.
The time of the forgotten and patient citizen has come: Referenda here and now! 

...................................................................................................................................

..........................................................................

..........................

Ημ/νία καταχώρησης: 01/11/2012 


Λίστα νέων
 
e-Mail

Ψηφοφορία
Πρέπει να καταργηθεί η μονιμότητα των δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων;
Ναί, πρέπει να καταργηθεί
Όχι, δεν πρέπει να καταργηθεί
Δεν έχω γνώμη / αμφιβάλλω


design and development by web-dynamics.gr