Πέμπτη,  23 Νοεμβρίου, 2017


Αναζήτηση

Σύνδεσμοι

Who are we?
Γενική

WHO ARE WE?

We are Greek citizens who see clearly that our political establishment is in dire need of radical change. The political parties in the national parliament, receiving yearly huge sums of money from the official state budget (i.e. from all of us taxpayers), have in effect become part of the state. As such part of the state, they are not anymore able to produce ideas and to serve the common citizen, but have become bureaucratic organizations that try to reproduce themselves using our vote every four years. Our members of parliament have ceased to be our lawmaking representatives (one for each constituency) and have become employees of their respective political parties. Finally, our real lawmaking and judicial powers have been transferred to Brussels. No one ever asked us explicitly about this transfer of our powers and we are not in a position to control what is being decided in Brussels!
We are simple citizens who value hard work instead of occult connections, citizens who value one day's hard labor instead of one day's subsidized laziness. We are those who believe that for our personal advancement we do not need the "nanny state" but that instead we need competition, inventiveness, freedom of choice and voluntary social assistance.
We are the people who believe that their individual freedom is their most precious commodity (more precious than any material good). This most precious commodity  has been entangled into the nets of the bureaucrats of our country and of the EU. Those bureaucrats think that if an activity of ours is not beneficial to us, then they have the right to block us from exercising the activity!
We are the people that do not want to know whether a practice in politics is right-wing or left-wing but whether it is consistent with common sense, scientific knowledge and experience.
We are all those people who believe that we should strictly obey the laws (even when we disagree with a great number of laws) but at the same time, we recognize that most laws need to change.
We are those who believe that each nation's culture, language, and customs should be maintained and preserved at all costs, towards achieving a happier social life but also towards achieving the ecological balance of the various distinct living creatures known as "nations".
In a few words, we are all the citizens who believe that they can change their destiny and they can shape their country's future without "intervention from above". We are those who believe that their ideas can win over money.

WHO WE ARE NOT

-We are not fans of bureaucracy and "easy living"
-We are not supporters of violence of any kind and for any reason
-We are not prejudiced for or against gays and lesbians
-We are not racists
-We are not enemies of any nation on earth
-We are not an occult organization 

 

                                                                                                          

Ημ/νία καταχώρησης: 20/02/2008 


Λίστα νέων
 
e-Mail

Ψηφοφορία
Πρέπει να καταργηθεί η μονιμότητα των δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων;
Ναί, πρέπει να καταργηθεί
Όχι, δεν πρέπει να καταργηθεί
Δεν έχω γνώμη / αμφιβάλλω


design and development by web-dynamics.gr